dijous, 15 de novembre de 2012

El llenguatge i la competència comunicativa

EL LLENGUATGE 

El llenguatge és el mitjà d'expressió propi de l'ésser humà constituït per unes senyals i la combinació d'aquestes. És elaborat i complex i, permet la expresisó verbal de sensacions, situacions, idees... Amb ell, podem organitzar el món que ens envolta i diferenciar les nostres percepcions ja que permet reduir la il·limitada varietat de percepcions a un nombre limitat de tipus d'objectes i de fenòmens.

Aquest element és bàsic en la construcció i la constitució del nostre pensament i permet el discurs abstracte a diferents nivells. Per tant, és el responsable de que siguem capaços de pensar i a més a més, és el suport de la memòria perquè, mitjançant el llenguatge rebem els coneixements adquirits generació rere generació.

El llenguatge és el mitjà amb el que podem expressar-ho tot. Permet el diàleg amb nosaltres mateixos i la reflexió sobre la nostra pròpia experiència. A més a més, també permet que manifestem el nostre estat d'ànim i que ens comuniquem amb els altres.


Hi ha molts tipus de llenguatges, un d'ells és el llenguatge audiovisual, que ens permet comunicar-nos a través de les imatges com bé explicava Guillermo Orozco en una de les seves conferències que vam veure en una de les classes de COED.

La imatge té un codi més universal, però les imatges no sempre mostren la realitat així que, com deia Guillermo Orozco, és important que l'escola faci una alfabetització que comenci amb unes competències bàsiques digitals perquè puguem treure el màxim profit.

Per comunicar-nos mitjançant el llenguatge verbal és necessari l'aprenentatge d'una llengua. Això, implica adquirir tota una sèrie d'habilitats que orienten sobre com usar aquest codi en les diferents ocasions de comunicació que es produeixen en l'entorn de qui el parlen.

Per definir les habilitats comunicatives, és a dir, la capacitat comunicativa d'una persona des de el coneixement de la llengua fins l'habilitat per utilitzar-la s'anomena en un terme més general competència comunicativa que explicaré més detalladament a continuació.

LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Aquesta competència inclou actituds, valors i motivacions. Comprèn el que un parlant-oient real ha de saber per comunicar-se de manera eficaç en situacions culturalment significatives. És un conjunt de normes que es van adquirint al llarg del procés de socialització.

La competència comunicativa es manifesta tant en els sistemes primaris de comunicació com en els sistemes secundaris. Els sistemes primaris són els de la comunicació quotidiana. Serveixen per l'intercanvi comunicatiu, necessari per a tots els rols que implica la vida en societat. En canvi, els sistemes secundaris són de major elaboració i complexitat. Requereixen més capacitat cognitiva del parlant-oient real en la seva tasca de codificar i descodificar textos, ja que es produeixen en esferes de més elaboració cultural.

En definitiva, la competència comunicativa és la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la i està composta per la competència lingüística, sociolingüística, discursiva i la competència estratègica.

Per entendre més aquest concepte us adjunto un vídeo del Youtube on s'analitza la competència comunicativa d'un humorista molt conegut com es Dani Rovira.


                       


La reflexió d'aquesta entrada és que penso que per ser mestres hem de dominar el llenguatge i tenir una competència comunicativa molt bona, ja que crec que són dos elements fonamentals a l'hora de tractar amb nens. La comunicació està present en tot moment a la nostra vida per tant, hem de saber i tenir interioritzades les capacitats i habilitats de la comunicació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada