dissabte, 29 de desembre de 2012

Tot el que hem après... i el que ens queda!


El món de la tecnologia és molt ampli i cada dia va avançant i van apareixent coses noves; programes nous, aplicacions noves, xarxes socials... I hem de ser conscients que la tecnologia forma part de la nostra vida, que ens trobem en l'era digital i que no podem perdre el fil.

No podem deixar d'avançar, d'aprendre coses noves, no podem deixar l'ordinador a un costat perquè es troba dins de la nostra rutina, i no només en la nostra, sinó en la de totes les generacions que pugen, que cada vegada comencen a utilitzar l'ordinador des de més petits.

Per això, per ser mestre, dominar les TIC és imprescindible. Així, doncs, en aquesta assignatura de GITIC hem pogut aprendre moltes coses. Algunes que no coneixíem i altres que coneixíem però no les dominàvem.

GITIC ha sigut una assignatura molt útil. He après coses que puc fer i que hem poden ajudar a millorar els meus treballs. He après a fer mapes conceptuals amb el CmapTools, he pogut millorar les meves presentacions gràcies al Prezi, m'he pogut organitzar molt millor les meves pàgines d'interès amb Pearltrees, he trobat notícies molt interessants amb Google Reader... I tot això ho puc utilitzar ara, però, aquesta assignatura m'ha fet reflexionar sobre les classes que, en un futur, m'agradaria donar a nens. 

He vist que les classes amb ordinadors són molt més dinàmiques, més amenes, criden més l'atenció i són capaces de fer que l'alumne estigui motivat per aprendre. Això ho he pogut veure, gràcies a programes com l'Scratch, que desconeixia, o activitats com Les Caceres del tresor proporcionades per pàgines com Xtec o Edu365 que fan que l'aprenentatge és transformi en un joc.

En definitiva, trobo que GITIC és una assignatura molt important que ens servirà tant sent estudiants, com d'aquí un temps, si tot surt bé, com a mestres.

Per acabar enllaço una de les meves millors entrades:

Espero que us hagin agradat les meves entrades de GITIC i que n'hagueu tret profit!

Sort i fins aviat!

Tancament de COED

Avui, finalitzo les meves entrades en aquest blog sobre l'assignatura de COED (Comunicació Oral, Escrita i Digital) que pertany al Mòdul 1: Processos i contextos educatius II, de la qual, al llarg del semestre, he anat fent entrades sobre els coneixements adquirits a classe, les reflexions que he fet sobre  aquests i les ampliacions per saber-ne més sobre cada tema.

Fer aquestes entrades al blog m'ha servit per organitzar la matèria, trobar punts de connexió entre diferents temes tractats i poder-los relacionar. A més a més, m'ha servit per recordar el que havíem fet a classe i ampliar els meus coneixements mitjançant diferents fonts. 

Aquesta assignatura m'ha sorprès, ja que, al principi de curs pensava que seria alguna cosa semblant a l'assignatura de llengua catalana que hem fet durant tota la vida, però amb un nom més atractiu. Estava del tot equivocada. En aquesta assignatura s'han tractat temes molt importants que han format part de la nostra vida des que érem petits, però no hi hem prestat la suficient atenció i, per això, ara no tenim facilitat. 

Un dels temes que reflecteix el que acabo de dir és parlar en públic. Sempre hem parlat en públic, hem exposat algun treball o hem explicat alguna cosa davant de tota la classe i tenim vergonya i, sovint, no ho fem com esperem. A COED hem après a parlar i a defensar-nos en públic, ho hem treballat tant teòricament, amb la lectura del llibre "Com parlar bé en públic", com pràcticament, fent exposicions orals com la d'Identitat i Territori entre d'altres.

Com ja he dit abans, hem parlat molt en públic però ningú ens ho ha ensenyat, hem escrit molts textos però ningú ens ha dit com fer-ho, i aquí, a COED ho hem fet. Trobo que dominar la comunicació tant oral, escrita com digital és imprescindible per un mestre ja que haurem d'ensenyar als petits a fer-ho, per això trobo que aquesta assignatura és molt interessant i necessària.

Per acabar us enllaço una de les meves millors entrades que també crec que és una de les més importants:

Aprenem a ser bons comunicadors

Espero que us hagin agradat les meves entrades de COED i que n'hagueu tret profit! 

Sort i fins aviat!

dilluns, 24 de desembre de 2012

Les TIC i les TAC a l'escola

En una de les classes de GITIC vam estar investigant i provant diferents programes i aplicacions que es poden fer a l'aula perquè els nens aprenguin de manera interactiva i divertida.  

Vam entrar en molts espais d'Internet com l'Edu365, l'Xtec... I per parelles vam haver de triar el programa que més ens hagués cridat l'atenció. 

Finalment, la Laura Blázquez i jo vam triar la cacera del tresor que és un programa que consisteix en desenvolupar una unitat didàctica o un nucli d'activitat concret utilitzant les TAC a l'aula. La cacera que vam posar d'exemple va ser la dels Símbols de Catalunya, a partir de la qual podíem descobrir moltes coses sobre la nostra terra.
Aquesta activitat hem va semblar molt útil ja que a l'hora de treballar a classe és important que el mestre tingui present que l'ordinador és una eina de treball que pot enriquir molt les classes i fer que els alumnes tinguin més interès pel temari, ja que a partir de jocs i activitats, aprenen d'una manera més dinàmica i diferent.

A continuació us deixo un video del Ceip Castell de Santa Àgueda que fomenta i promociona l'ús de les TIC a l'aula.

                   

diumenge, 23 de desembre de 2012

Unesco i Iste


Competència digital

Al segle XXI és imprescindible que els nens i les nenes, i també els adults, adquireixin competències relacionades amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Aquestes competències reben el nom de competència digital i el procés d'adquisició de les mateixes s'anomena alfabetització digital.

A la Universitat, l'estudiant, amb el suport de les TIC, podrà gestionar millor la informació i comunicar-se amb els docents i amb altres estudiants per aprendre, treballar col·laborativament i transformar aquestes interaccions en coneixement. Més tard, com a professional competent digitalment, trobrà en les TIC un mitjà facilitador en l'exercici de la seva professió.

Competència digital del mestre

En el cas dels Graus de Mestre cal afegir-hi les competències específiques de caire didàctic que habilitin l'educador per emprar la tecnologia per ensenyar i per ajudar a aprendre. Així que, per força la formació del mestre demanarà una actualització contuinuada en el coneixement dels recursos tencològics i de les seves potencialitats pedagògiques.

Per saber les directrius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents i els estudiants trobem dos documents, molt actuals i rellevants, que les resumeixen. A continuació us deixo una presentació que fa un petit resum de les competències segons la UNESCO i la ISTE.dijous, 22 de novembre de 2012

Editem videos!!


En una de les sessions de GITIC vam aprendre a utilitzar les diferents aplicacions dels Movie Maker. Aquest programa va aparèixer a l'any 2000 i serveix per crear i editar vídeos amb imatges, música, efectes, títols, crèdits... És un programa molt útil per crear els teus propis vídeos i a més a més et permet compartir-los. A continuació farem unes pinzellades de les diferents aplicacions de Movie Maker

Un cop obert el programa per començar a treballar podem afegir vídeos, fotos o música. Per fer-ho veureu a la part de dalt un lloc on posa "Afegeix vídeos i fotos"  i al costat "Afegeix música". Per inserir aquests elements només cal que cliquem i ens portarà directament a la nostra Biblioteca d'imatges, vídeos o música.

                                                   

Després d'haver afegit aquests elements podem posar-lis efectes. Només cal que anem a la pestaña de dalt on posa "Efectes visuals" i seleccionar l'efecte que li volem donar.

                                        


Per poder tallar la música, decidir en quin moment comença a sonar o per tallar imatges, a la pestaña de dalt on posa "Editar" trobarem la manera de fer-ho.

                                     

                                          
A més a més també podem afegir títols a les imatges i als videos, escriure algun text... Per fer-ho només cal que anem a la pestaña "Inicio" on trobarem la opció per poder afegir títols, crèdits...

                                                           

Una altre de les coses que podem fer és posar efectes entre imatges, videos, títols... A la pestaña de "Animaciones" trobarem els diferents efectes que podem posar entre els diferents elements i a més podrem escollir la seva durada.

                               

Un cop feta la nostra pel·lícula la podem compartir.

                                               


Aquest programa és molt útil i fàcil d'utilitzar, per això us animo a començar a crear les vostres pròpies pel·lícules. Per més infomació sobre l'ús d'aquest programa us enllaço un Manual d'ús de Movie Maker.

dissabte, 17 de novembre de 2012

La comunicació i les seves habilitats lingüístiques

Avui parlaré sobre una de les classes més teòriques que vam tenir a COED on vam parlar sobre les 4 habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-nos. Aquestes quatre habilitats són llegir, escriure, parlar i escoltar. Tot i que semblen uns termes molts senzills que compren tothom i que no es necessària la seva explicació, vam aprofundir en aquests temes i vam fer una petita explicació de cada terme. 


Per començar vam definir llegir com procés mitjançant el qual és compren un text escrit. És a dir, llegir un text va més enllà de pronunciar les paraules que hi ha en un paper, sinó que es tracta de entendre el seu significat, per tant, podriem dir que llegir és comprendre. Segons Isabel Solé al 1992 aquesta habilitat té 4 implicacions:  1. Llegir és un procés actiu perquè qui llegeix ha de construir el significat del text, és a dir, que el significat que té un escrit no es una rèplica del significat que l'autor va voler donar-li sinó que és una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs del lector i els objectius amb els que s'enfronta l'autor.

  2. Llegir és aconseguir un objectiu ja que sempre llegim per algun motiu, per alguna finalitat. Hem de tenir present que l'objectiu és el que marca la lectura, que els objectius poden ser molts i molt variats; per aprendre, per funcionar a la vida... I que l'objectiu determina el tipus de lectura, les estratègies de lectura i el control, sovint inconcient, que fem sobre la lectura.

  3. Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text, perquè qui llegeix ha de fer- seu el text relacionat-ho amb alò que ja sap. I a més a més, ha d'adaptar-se al text, transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions del text.

  4. Llegir és implicar-se en un procés de producció i inferència continuu. Qui llegeix formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts mentre va llegint va verificant o va refutant les hipòtesis inicials i en va creant de noves.

La segona habilitat lingüística (escriure) és un procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Escriure va més enllà de posar lletres en un paper, i va més enllà dels aspectes formals (Cal·ligrafia, Relació so-grafia/regles grafofòniques, distribució en l'espai...) ja que també em de treballar els aspectes lingüístics (gramàtica, morfologia, lexicologia, semàntica...) i també em de tenir en compte els aspectes discursius que són: el procés de composició del text, les característiques o propietats d'un text (coherència, cohesió, adequació,correcció i variació d'estil) i la tipologia del text.Per tal d'expressar allò que hem entès d'una lectura o allò que hem escrit en un paper utilitzem la tercera habilitat lingüística que és parlar, és a dir, expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.


Per últim podem definir escoltar com comprendre un missatge a partir de engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o un discurs pronunciat oralment. Saber escoltar implica un paper actiu i participatiu, respecte per l'emissor i les seves idees, ser objectiu per entendre el que ens vol dir l'altre, descobrir els objectius i els propòsits de l'orador, descobrir les idees principals del missatge de l'orador i reaccionar al missatge i parlar (si s'escau) quan acaba l'orador.


A vegades no tenim en compte que implica cada habilitat lingüística i no la desenvolupem al màxim així doncs, per tal de millorar la nostra comunicació amb els altres és bo tenir en compte aquests conceptes.

Per acabar us recomano un joc per millorar les vostres habilitats lingüístiques. Aquest joc és una aplicació del programa El Gran Dictat que fan a tv3. Ara el pots descarregar pel teu iphone, android o ipad. Aqui us deixo un vídeo s'explcia aquesta aplicació. Feu-li un cop d'ull! dijous, 15 de novembre de 2012

SCRATCH

L'Scratch és una aplicació perquè els nens desenvolupin la seva creativitat i imaginació. Aquest programa permet crear animacions divertides que fan que els nens manifestin les seves idees i desenvolupin la seva creativitat. A més a més és una forma divertida d'aprendre i motivar a l'alumne.


Aquí us deixo el primer projecte que he fet a l'Scratch:

Per més informació us deixo un Tutorial de l'Scratch que explica detalladament com començar a utilitzar aquest programa.

També us adjunto una proposta que fan dos mestres de l'escola Projecte de Barcelona per treballar a l'aula amb l'Scratch.

Edu3.cat
 


Us animo a que proveu de fer diferents projectes amb l'Scratch ja que us sorprendreu del vostre resultat i a més a més deixareu volar la vostra imaginació i creativitat.